Věštírna Via Regia


MAGICK rozchodník
Zuzana Antares

Novinky - prosím čtěte!
Okultní obchod
Nakladatelství Spiral Energy

Studijní obory
Kursy
Semináře
Magick na magick.cz
Malé opatství thelémské

Seznam stránek
Napište nám
Zpět...Historie
 
Co nabízíme
 
Ceník
 
On-line služby
 
Kdo jsme
 
Kontakty
 
Diskuse
 

Podle svého zájmu a potřeby si můžete vybrat z těchto nabízených služeb:


Výklad budoucnosti
z karet nebo ruky

 
Tarot,
horoskop

 
Duchovní příčiny nemocí
 
Magická poradna, talisman
 

Tarot, hlubinné výklady, rozbor horoskopu


Pod hlubinnými výklady rozumíme to, co bylo původně, ve starých dobách, míněno slůvkem věštění. Do věštíren se kdysi chodilo pro rady, které se netýkaly poznání budoucích událostí, ale poznání sebe sama. Sebepoznáním totiž každý může ovlivnit vývoj dění okolo sebe - a čím lépe se člověk zná a rozumí svým potřebám, přáním či obavám, tím lépe může ovlivňovat svůj osud.

O hlubinný výklad žádají především lidé zaměření do svého nitra nebo ti, kteří se dostali do vážnějších potíží a cítí, že tyto potíže za nimi nepřišly jen tak. Konzultace je delší, složitější a často probíhá jen v abstraktních pojmech. Vykládá se obvykle z Thoth Tarotu, jehož hluboká symbolika postihuje duchovní podstatu člověka. Pomocnými metodami může být výklad snů anebo astrologie, která je zmíněna jinde. Rozhovor se obvykle týká přítomného období klientova života, někdy se vrací do minulosti. Je nutné, aby si zájemce o tento výklad připravil otázku nebo otázky, které jej trápí a aby se připravil, že výsledek konzultace bude návodem pro další práci se sebou samým.

The Co se návštěvník věštírny z hlubinného výkladu dozví:

 • Svůj aktuální duševní a duchovní stav. Význam, který pro něj má událost nebo události, o něž se zajímá.

 • Směr, jímž by se měl ubírat, skutečnost, kterou by se měl pokusit přijmout.

 • Hlavní traumata, která si sebou nese životem.

 • Životní úkol, který před ním leží; někdy, ne často, se lze dopracovat i k hlavnímu životnímu úkolu, který člověk má v tomto vtělení.

  Co se nedozví:

  Kolik bude mít dětí.

  Terapie:

  Nabízíme i terapii v našich skupinách, terapii abreakcí, další konzultace.

  Organizační připomínky:

  Klienti se zájmem o hlubinný výklad by toto měli oznámit již při objednávání. Je časově náročnější, proto je třeba si vyčlenit více volna. Čekací doba je přibližně čtrnáctidenní. Termín návštěvy je potřeba dohodnout telefonicky.

  elefonní čísla, kde se můžete objednat: 775 748425 ve všední dny 11 - 19 hodin, lze zkusit volat i později.


  Astrologické poradenství je vedeno psychologicky a prakticky. Častá je mylná představa, že astrologie je výklad budoucnosti. Je to dáno zřejmě klamavým vlivem médií. Astrologická porada je podobná návštěvě psychologa. Klient se dozví o tajích své povahy a o svých možnostech v různých oblastech života. Jsou odhalena citlivá místa povahy, stejně jako její silné stránky. Často lze nalézt i životní úkoly klienta. Z praktického hledska se astrologická porada hodí, podobně jako výklad tarotu, v obdobích rozhodování, při hledání směru osobního vývoje, v krizích, ale také třeba při posuzování vhodnosti partnerů nebo úspěšnosti např. manželského svazku.

  K vypočítání horoskopu je nutné znát nejen datum, ale i místo a přesnou hodinu narození (tolerance půl hodiny).

  Organizační připomínky:

  Klienti se zájmem o astrologickou poradu nechť toto oznámí již při objednávání. Pohovor trvá asi hodinu. Čekací doba je přibližně týdenní. Termín návštěvy je potřeba dohodnout telefonicky.

  Telefonní čísla, kde se můžete objednat: 777 237843 ve všední dny 10 - 20 hodin.  Reklama pro tuto stránku:
  TAROTnet.cz - vše o tarotu.