Věštírna Via Regia


MAGICK rozchodník
Zuzana Antares

Novinky - prosím čtěte!
Okultní obchod
Nakladatelství Spiral Energy

Studijní obory
Kursy
Semináře
Magick na magick.cz
Malé opatství thelémské


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


Seznam stránek
Napište nám
Zpět...Historie
 
Co nabízíme
 
Ceník
 
On-line služby
 
Kdo jsme
 
Kontakty
 
Diskuse
 


Služby zdarma:

Váš dnešní horoskop Měsíční horoskop Výklad tarotu - Wicca Výklad tarotu - Crowley
  Runová věštbaPlacené služby:Výklad karet mailem/ poštou


Pro všechny, kteří potřebují poradit a nemohou přijet do věštírny k osobní konzultaci, je zde možnost výkladu karet.

K čemu slouží výklad karet: Odpověď na každou vaši otázku. Pomoc v krizi, při rozhodnutí a pochybnostech. Lék na zvědavost.

Co výklad karet nedá: Nemůže nahradit dlouhodobou práci na sobě.

Co nelze předpovědět: Výherní čísla ve sportce a datum smrti.Chcete-li si nechat vyložit karty, vyplňte následující formulář:

Vaše otázka; otázku prosím formulujte výstižně, na obecně položené otázky můžete dostat jen obecné odpovědi: 
Datum narození - den, měsíc, rok: 
Jméno a příjmení: 
Ulice a č.domu: 
Město: 
PSČ: 
Mail: 
2 + 3 =
 

Upozornění: Objednávka je platná pouze při platbě celé částky předem. 

Plaťte prosím na účet 1565421018/3030 nebo složenkou na naši adresu (Věštírna Via Regia, Taussigova 15, 615 00 Brno). Do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o objednaný výklad karet.
Zpracovaný výklad dostanete buď mailem nebo dopisem, a to do 14 dnů.

Cena odpovídá výkladu na jednu otázku. Položíte-li více otázek, bude při platbě za jeden výklad zodpovězena ta první + to, co se k ní přímo vztahuje.

Výklad obsahuje zmapování dotazované situace, vysvětlení, jak situace navazuje na dosavadní život, dále možnosti řešení a šance, kterak zvrátit osud ve svůj prospěch, pokud je výklad pro vás nepříznivý. Celkový rozsah je asi jedna strana textu.

Cena za tuto službu = 840,- Kč za celý výklad nebo 340,- kč za krátký výklad + při zaslání poštou 40,- Kč.

Numerologický rozbor mailem/ poštou


Především pro ty, kteří potřebují řešit vážnou životní situaci nebo žádají o radu v nesnázích a nemohou přijet do věštírny k osobní konzultaci, je zde možnost nechat si zhotovit numerologický rozbor.

Co je numerologický rozbor: Analýza základních osobnostních vloh ve vztahu k řešení dotazované situace, k položené položené otázce a k danému časovému okamžiku.

Co není numerologický rozbor: Není věštbou budoucnosti.

Co nelze předpovědět: Výherní čísla ve sportce a datum smrti.Chcete-li si nechat vypracovat numerologický rozbor, vyplňte následující formulář:

Zde stručně popište svůj problém a oblast, které se má výklad týkat; položte otázku. Nevyplníte-li toto pole, zpracujeme požadavek jako analýzu základních prvků osobnosti: 
Datum narození - den, měsíc, rok: 
Jméno a příjmení: 
Ulice a č.domu: 
Město: 
PSČ: 
Telefon: 
Mail: 
2 + 3 =
 

Upozornění: Objednávka je platná pouze při platbě předem. 

Plaťte prosím na účet 1565421018/3030 nebo složenkou na naši adresu (Věštírna Via Regia, Taussigova 15, 615 00 Brno). Do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o objednaný numero-rozbor.
Vyhotovenou numerologickou analýzu s krátkou předpovědí dostanete buď mailem nebo dopisem do 14 dnů.

Analýza se týká pouze oblasti vaší otázky; obsahuje vysvětlení, proč k situaci došlo, kde jsou kořeny situace, jak ji můžete ovlivnit z hlediska své osobnosti i z hlediska osudu. Celkový rozsah asi jeden a půl strany.

Cena za tuto službu = 900,- Kč + 40,- Kč při zaslání poštou.

Stromový test osobnosti

Rozbor psychologických rysů osobnosti dle kresby stromu.

Strom

O co se jedná? Kresba listnatého stromu je standardním projektivním testem používaným
v psychologické praxi. Na jeho základě se můžete dozvědět, ke kterému psychologickému typu patříte a jaké jsou hlavní rysy vaší osobnosti. Získáte přehled o svých schopnostech, ale i slabinách, o směru a potřebě rozvoje.

Kresba stromu je projektivní metodou, ve které se mohou taktéž odrazit problémy z dětství, které jsou často skryté, či postoje, kterých si nemusíte být zcela vědomi. V kresbě stromu zobrazujete sami sebe takové, jací opravdu jste.

Co pro to musíte udělat? Pokud vás zajímá váš psychologický profil, je zapotřebí abyste nakreslil(-a) na list papíru A4 obyčejnou tužkou listnatý strom. Jakýkoliv a jakkoliv. Vše záleží na vás. Na druhou stranu výkresu napište svoje datum narození, jste-li muž či žena a adresu, kam mám rozbor poslat. Můžete nechat vyhotovit rozbor testu i pro své příbuzné nebo přátele.

Kresbu zašlete na adresu Věštírny Via Regia (Taussigova 15, Brno 615 00). Na obálku zřetelně napište STROM. Jakmile dojdou peníze, zpracujeme vaši kresbu a pošleme ji. Mělo by to být max. do 20 dnů.

Upozornění: objednávka je platná pouze při platbě předemu, kdy zaplatíte na účet nebo složenkou na naši adresu.

Cena za test pro jednu osobu = 700,- Kč + poštovné 40,- Kč - to v případě, že chcete odpověď poštou. Mail je bez poštovného.

Výklad po telefonu

Výklad karet či tarotu pro vzdálené zájemce

Kdy lze využít výklad po telefonu: Je to alternativní podoba výkladu karet pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou navštívit věštírnu osobně, přesto potřebují řešit aktuální situaci.

Jaké jsou nevýhody? Při této formě výkladu chybí osobní kontakt, proto mohou být některé části výkladu méně trefné, méně obsáhlé a méně rozvinuté. Tato podoba výkladu je dražší než návštěva věštírny, protože je pro věštce náročnější.

Co pro to musíte udělat? Pokud si přejete výklad po telefonu, je třeba jej objednat na telefonním čísle 775 748425 a dohodnout si termín. Obvyklou dobou pro telefonní výklady je všední den večer. Pro lepší průběh výkladu si prosím připravte otázky. Identifikačním znakem objednávky je jméno a datum narození.

Upozornění: Výklad po telefonu je nutno platit celý předem.

Poplatek uhraďte buď převodem na účet 1565421018/3030 (vs=vaše telefonní číslo) nebo složenkou na adresu Věštírny Via Regia (Taussigova 15, Brno 615 00). I na složenku uveďte své datum narození, které je identifikačním číslem vaší objednávky.

Cena za první začatou dvacetiminutovku = 500,- Kč, za každou další 400,- Kč. V ceně je i telefonní hovorné - po zaplacení vám zavoláme na vaše tlf. číslo. POZOR! neplatí pro hovory do ciziny.Reklama pro tuto stránku:
Zuzanina první kniha Sedmero věšteckých umění. Dnes jich má Zuza na kontě už jedenáct!