Historie
 
Co nabízíme
 
Ceník
 
On-line služby
 
Kdo jsme
 
Kontakty
 
Diskuse
 


Historie věštírny Via Regia


Věštírnu Via Regia založila v roce 1992 Zuzana Antares (na obrázku níž), už tehdy známá svým okultním výzkumem, jako jedno z prvních center zabývajících se věšteckým a dalším alternativním poradenstvím.
Ač po politické změně v roce 1989 nastal rozmach všeho tajemna a okultna včetně věštectví, pohybovaly se tehdejší kartářky, astrologové a další věštci vesměs spíše na líbivé laické úrovni typu co koho čeká a nemine. Seriózního poradenského centra bylo tudíž zapotřebí, a proto jsme se v uvedeném roce oficiálně otevřeli veřejnosti.

U začátků stáli kromě Zuzany další dva poradci - umělecky rozšafný Roman Petrželka a seriózní Hana Tintallö. Hanka se později částečně osamostatnila, ovšem věštectví se věnuje spíše okrajově, jelikož emigrovala do restaurátorství. Naopak se několik dalších postupem času přidalo. S jejich prací ale Zuzana nebyla příliš spokojena, proto brzy zase odešli a přetrvává jen zdravé jádro. :-)

Zájem o naši práci byl velký. Velmi brzy jsme navázali spolupráci s médii, např. s tehdejším rockovým Rádiem Hády a s ČT Brno. Zuzana Antares byla vyhledávaná novináři i kamerami a tak i přesto, že nejsme z obecně preferované Prahy, měla věštírna velmi rychle neobyčejný věhlas a desítky zákazníků z celé republiky.

Mediálně vybydlené začalo věštectví být až po odvysílání řady Věštíren na Nově v letech 2000 až 2001 - pořady byly zábavně zpracované, přitažlivé spíše jako zábava než jako sonda do skutečných umění, vlastně mělo jít jen o talk show. Mezi novináři i mezi veřejností přestal být o tajemno tak velký zájem. Situaci jsme rychle pochopili a stáhli jsme se do ústraní s tím, že máme více času na práci s lidmi než na sebepropagaci. To je více vidět na výsledích Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně, než na práci věštírny, kde se nic nového vymyslet nedá - prostě je třeba poskytovat služby na stále stejně kvalitní úrovni.

Nejvíce zájemců o věštění bylo v letech 1995 - 1998. Do té doby přišli všichni, kdo chtěli takovou neobvyklou poradu vyzkoušet, kdo byli zvědaví, měli za to, že návštěva kartářky je moderní atd. V této době jsme se týdně postarali až několik desítek zájemců. Pak začal zájem mírně slábnout a od roku 2000 se ustálil okolo desíti až dvaceti lidí lidí týdně.

Ačkoliv jsme věštírna, zakládáme si na tom, že nevěštíme - čili nehádáme budoucí události a nepřesvědčujeme naše tazatele, že tak to s nimi a jejich bližními opravdu a bezvýhradně bude. Průběh událostí je nastíněn obrysově, aby klient nebyl sugescí ovlivňován k nesvobodnému konání. Jádro výkladu sestává z analýzy situace, případně problému, který klient prožívá, ať se jedná o potíže vyřčené v otázce na vykladače nebo o potíž, s níž se nám klient nesvěřil. Každému doporučíme, jak by měl jednat, aby vše dopadlo podle jeho představ. Na požádání lze vymyslet pro klienta nebo i vykonat rituál, který stuaci napomůže. Poskytujeme i další speciální úkony - poradenství ve fungování firem, ozdravné úkony, regresní terapii a další.Reklama pro tuto stránku:
Osobní stránka Zuzany Antares.