Česká tarotová škola




Dvojka Mečů

Obráceně: Pociťujete touhu, ale touha není dostatečně silná, abyste s činností začali. Zamyslete se, zda je vaše přání opravdové... Možná máte chuť něco podniknout, i kdyby to měla být chyba. V tomto případě byste neměli žádné kroky podnikat. Nedělat nic může být frustrující, ale v tomto případě je to nutné.

Pokračujte

Vysvětlení ke kartám:

Pokud se objevily karty od esa do desítky, pak si můžete se svojí otázkou, případně s problémem snadno poradit, vše závisí jen na vás.
Pokud se objeví karta figurální, čili, král, královna, princ nebo princezna, pak je vás osud do značné míry závislý na vztazích s druhými nebo přímo na jiných lidech.
Pokud se objeví karta označená jen číslem od nuly do jedenadvaceti, pak se na vašem osudu podílejí vyšší síly, které nelze ovlivnit. Tyto síly vám ovšem nepřinesou nic zlého, pokud jim porozumíte a budete jednat v souladu s popisem karty.

Chcete se naučit vykládat tarot?Zkuste nahlédnout do naší nabídky!