Seznamka pro všechny!
Pětka Disků

Rovně: Ztráta hodnot a smyslu života, ztráta peněz - ale proto, abyste se něco naučili. Všechny ztráty představované pětkou pocházejí obvykle z osudových vlivů, a proto budou méně bolestné, pokud se jim budete snažit porozumět. Vymezte si cíle, abyste svým snahám dali směr. Může se projevit špatné zdraví - což vás patrně přinutí k odpočinku a k zamyšlení. Snadno se zapomíná, že odpočinek není na škodu. Nemoc je jen varování, že je nutno zpomalit.

Pokračujte

Vysvětlení ke kartám:

Pokud se objevily karty od esa do desítky, pak si můžete se svojí otázkou, případně s problémem snadno poradit, vše závisí jen na vás.
Pokud se objeví karta figurální, čili, král, královna, princ nebo princezna, pak je vás osud do značné míry závislý na vztazích s druhými nebo přímo na jiných lidech.
Pokud se objeví karta označená jen číslem od nuly do jedenadvaceti, pak se na vašem osudu podílejí vyšší síly, které nelze ovlivnit. Tyto síly vám ovšem nepřinesou nic zlého, pokud jim porozumíte a budete jednat v souladu s popisem karty.

Chcete se naučit vykládat tarot?Zkuste nahlédnout do naší nabídky!