Historie školy

Školu věšteckých umění a esoteriky v Brně založila v roce 1993 Zuzana Antares. Organizačně se zapojil i Roman, později převzala jeho úlohu spíše Hanka a přidávali se a zase mizeli další, především organizační spolupracovníci. Původní název byl Škola věšteckých uměni v Brně.

V tehdejší době nebylo organizování školení a kursů v oboru věštectví běžné a existovala snad jen Astrologická škola Pavla Turnovského a kursy jógy. Dalším průkopníkem byli jihočeští organizátoři chůze po žhavém uhlí a facilitátoři holotropního dýchání. Věšteckým oborům nikdo nevyučoval a také je nikdo neuměl. Nebyla běžná ani věštecká literatura. Vycházely reprinty prvorepublikových knížek a např. Čísla lásky od Robin Stein prošla takřka bez povšimnutí a kniha znovu vyšla až o pár let později - to už byla připravená půda a nejen tato knížka mohla sklidit úspěch.

Prvotní náplní Školy věšteckých umění v Brně bylo organizování přednášek a víkendových kurzů, které byly zaměřeny obecně na věštění, rozvoj intuice a přehled západních hermetických nauk. O činnost školy projevil zájem tehdy vzniklý časopis Astro. Zájem o přednášky i školení byl vlažný a opatrný, lidé zatím nevěřili tomu, že by se právě oni mohli něčemu podobnému naučit.

Od roku 1996 začala škola organizovat jednodenní kursy zaměřené na specializované obory - výklad z karet, tarotu, ruky, práce s intuicí, netradiční techniky, numerologie, astrologie. Kursy měly značný ohlas a za asi dva roky se jich zúčastnilo několi stovek lidí. Kromě základního jednodenního kursu v daném oboru bylo možné si dohodnout i pokračovací odpoledne - stačilo, když se spolu domluvili tři zájemci. V této době se objevila i první konkurence školy v podobě náhodně vznikajících sdružení, jež vyučovala například pouze tarot. Nejednou se zájemci mohli setkat s tím, že se cizí pořadatelé nepravdivě odvolávali na Školu věšteckých umění v Brně jako na zaštiťující instituci. Vznikalo hodně astrologických škol, především v Praze, výuku jiných oborů než astrologie ale nikdo pravidelně a spolehlivě neorganizoval. V jiných oblastech nastal v téže době rozmach především v různých druzích cvičení, v terapii su-jok a kineziologii. Proběhly první tzv. esoterické festivaly.

O jednotlivé obory nejen s věšteckým zaměřením byl stále větší zájem. Od roku 1997 začala proto škola organizovat dálková studia, nejdříve v oborech tarot, numerologie a chirologie-chiromantie. Úspěch byl zcela nečekaný. Zájem se zvyšoval až do roku 2001, pak začal velmi mírně slábnout. Od roku 2003 zájem mírně stoupnul a přibližně stejný počet žáků v ročníku - okolo 50 osob - se udržuje doposud.

V roce 2000 se přidaly obory psychologické (výklad snů, psychodiagnostická kresba) a astrologie, o rok později přibylo psychologické minimum a v roce 2003 Škola čarodějnictví. V roce 2001 byl otevřen i první ročník tzv. následného kursu - speciálního studia pro pokročilé zájmce o nové směry západní esoteriky.
Postupně vznikaly obory doplňkové. Mezi prvními to byl půlroční kurs astrologie (2003). V roce 2007 vznikl nový kurs - Automatická kresba. Kurs jsme otevřeli na přání studentů. Jde o krátký - tříměsíční - kurs, který obsahuje takřka výhradně praktická cvičení, doporučení a ukázky. Předchozí nový, cvičebně obor Koncentrační a meditační techniky se setkal s dobrým ohlasem a tento kurs na něj částečně navázal. Ještě o dva roky později jsme začali nabízet kurs magie s odlišnou strukturou i nároky na studenta.
V roce 2010 přibyl Romanův informativní kurs o problematice závislostí a vztahů se závislými, současně ale Zuzana po dlouhém slibování konečně přidala kurs výkladu mariášek.
Od roku 2009 jsme začali nabízet pokračovací studium tarotu, které rozšířilo základní dvouletý obor na čtyři roky.

V roce 2001 vznikla Česká tarotová škola jakožto specializovaná sekce, která by měla být precedensem v tradici úrovně výuky tarotu v českých zemích. O rok později změnila škola jméno na současné: Škola věšteckých umění a esoteriky v Brně. Dílem se tak stalo proto, jelikož škola dávno nebyla zaměřena pouze na věštecká umění a zároveň začala být veřejnost ochotna akceptovat západní esoteriku a magii jako přínosné nauky - dosavadní tendence přijímaly pouze východní učení a jejich mutace, případně byly akceptovány i populární lidové tendence, známé z prvorepublikových knih či filmů. Do značné míry ale ke změně názvu přispěl i vliv četných napadobovatelů, kteří škole jen málokdy dělali dobrou reklamu. I toto platí doposud - stačí se rozhlédnout, kolik se zrodilo různých škol či akademií esoterických nebo alternativních umění!

V roce 2003 stálí příznivci esoterických oborů založili magický řád Malé opatství Thelémské. Lóže navazuje nejen na Crowleye, ale i na Granta a na teosofickou, popřípadě anthroposofickou tradici. Je zasvěcena bohům Horovi a Maat. Lóže přijímá nové členy za podmínek, které jsou zájemci sdělovány při prvním kontaktu.

V roce 2006 se semináře a další doplňkové i samostatné akce přestěhovaly do stálého vlastního působiště - do Thelema-centra v Kunkovicích.

Dálkovým studiem prošlo od roku 1996 do roku 2011 asi tisíc devětset studentů. Největší zájem o studium byl na přelomu tisíciletí. I přesto, že žáků je v současnosti méně - dlouhodobý průměr je asi 50 na každý semestr, jak již bylo uvedeno - korespondujeme pravidelně každý měsíc s více než dvěma stovkami žáků aktivních i neaktivních, v různých stadiích přerušení studií či rozpracovanosti úkolů. Žáci nezpracovávají jen své školní povinnosti, ale píší i o svých osobních problémech, o starých traumatech a nevyjasněných zážitcích svého života. Škola už dávno neplní jen vzdělávací úlohu. Snaží se být záchranným kruhem, majákem na širém moři, vzdálenou jistotou - a tuto úlohu svědomitě plníme, protože zde jsme už skoro 20 let a naše postoje, naše sídlo a naše otevřenost vůči druhým se od té doby nezměnily.

Statistické informace

Nejstudovanějším oborem je čtyřleté studium hermetického pojetí tarotu, hned za ním je výklad tarotu. Na třetím místě je numerologie. Nárazově bývá zájem o čarodějnictví, vždycky tak jednou za dva roky. Menší zájem je o ryze psychologický Výklad snů nebo o Psychologické minimum pro věštce. Ještě méně frekventované jsou ostatní obory.

Přibližně 5% studentů studuje dva a více oborů najednou.
Nejvíce studentů pošle úkoly na první dvě lekce, potom vytrvalost pomíjí. Poctivě celý obor píší úkoly asi dvě pětiny studentů, avšak jen necelých pět procent má zájem o závěrečnou zkoušku. O certifikační zkoušku doposud projevilo zájem jen šest studentů ze všech. Asi třetina studentů dokončuje studium později než trvá jejich obor, asi 5 procent i po dvou letech. O závěrečnou zkoušku ale zájem nemají.

Celkově se zájem o závěrečnou zkoušku snižuje, a to o víc než 10% od začátku trvání naší školy. Tedy z původních zruba 13 na současná (2011) 3 procenta. Tendence zájmu je přitom stále klesající. Poslední certifikační zkouška proběhla v roce 2005, od té doby sice padly dotazy ohledně zkoušky, nikdo ji ale nepodstoupil.

Asi 12 % studentů pokračuje později jiným oborem a dalších asi 15 % udržuje se školou alepsoň nepravidelný kontakt více než 5 let po dokončení studia.

Na cvičení pravidelně dojíždí necelá pětina studentů. Od roku 2008 se zájem o praktická cvičení nebo jinou formu procvičení či osobního kontaktu významně zvýšil, v souvislosti s krizí ale od roku 2011 zase stagnuje.

Seminářů se někdy zúčastnilo nejvíce 20 studentů z ročníku, čili o 10% více než před pěti lety (2002), nejčastěji jednou. Služebně nejstarší účastníci seminářů s námi jsou od roku 1998. Vícekrát přijedou nebo pravidelně dojíždí maximálně 5 studentů z ročníku (o 150% více než před pěti lety). Nejčastějším zdůvodněním neúčasti je, že do Brna je to daleko, druhým nejčastějším, že nemají čas. Od začátku roku 2012 se do popředí nezájmu o semináře dostávají finanční důvody.

Nejvíce lidí jezdilo na semináře v roce 2009 a 2010. Často se ale jednalo jen o osoby, které neměly vážný zájem v práci pokračovat, chtěly se spíše pobavit. Připadalo nám, že plynulost sebepoznávacích technik je jimi dosti narušena, proto jsme se rozhodli změnit koncepci. A skutečně! Po organizačních změnách dojíždí těchto povrchnějších zájemců méně, prostředí je klidnější, podmínky pro sebeprožití jsou širší a vztahy skupiny hodnotíme jako mnohem intimnější a upřímnější.

Víme jen asi o 25 studentech, kteří se svému oboru kdy věnovali profesionálně. Zájem o profesionální uplatnění zvolna klaseá, jak se zvyšuje množství různých poradců - tedy konkurence. Víme ale i o mnohých, kteří vystudovaný obor provozují pro radost a pro přátele.

Přibližný profil studentů

Asi 93 procenta (2012 - aktualizováno na 97%) studentů jsou ženy. Máme dvě typické studentky:
První je žena středních let, středoškolačka, pracující, vdaná, nejméně s jedním dítětem.
Druhou je žena 25 let, vysokoškolačka, svobodná, pracující. (Profil byl aktualizován koncem roku 2010).

Většina žáků se nevyjadřuje, zda je spokojena s úrovní studia a zda jim to, co se naučili, bylo ku prospěchu. Necelých 40% lidí projeví otevřenou spokojenost. O svém rozčarování nám něco sdělí jen asi 2% osob. V každém druhém roce započne studium jeden naprostý nespokojenec, který si stále na něco stěžuje, chce před námi varovat veřejnost nebo nás dát k soudu; sudičství se asi od roku 2006 pozvolna zmírňuje. Nejčastějším důvodem je to, že vedeme studium jinak než dle knihy, kterou četl a která se mu líbí, nebo že studium je moc složité, případně příliš jednoduché. V roce 2012 se poprve objevila osoba, stěžující si na to, že studium je příliš drahé.

Asi 4x jsme dostali vynadáno, že jsme černí mágové a chceme ovládnout mysl lidí, přibližně stejný počet-krát jsme byli prohlášeni za požehnané či osvícené. Všechny tyto incidenty ale prošly do roku 2002 a od té doby se znovu neobjevily.

Nejvíce našich žáků je z menších měst či vesnic. Z větších měst vede Brno a Ostrava. Ze zahraničí jsme uvítali studenty ze Slovenska, kterých je asi 1% (2012 - aktualizováno na 4% žáků ze Slovenska). Z ostatních zemí lze jmenovat Anglii, Irsko, Německo a Rakousko - vše jsou česky lidé mluvící, protože v jiném jazyce než českém materiály nenabízíme. Z původem cizích národností dominuje vedle Slovenska i Rusko a Ukrajina.

Nejvíce životních změn prožívají během studií žákyně dvouletého (čtyřletého) tarotu - do značné míry jistě i proto, že čtyři roky jsou dlouhá doba. Nejméně nám o sobě prozradí frekventanti numerologie a půlročního tarotu.


Statistická data byla naposled aktualizována v listopadu 2012.