Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
O panně nevinnosti, zvané též Puella svatá


A.´.A.´.

O panně nevinnosti, zvané též Puella svatáMotto:
... A tak se stává, že člověk ztratí svoji vinu, a vymění ji za infantilní nevinnost; a znovu může shazovat vinu na zlého otce; a znovu může shazovat vinu na nemilující matku; a znovu může vinit své bližní ze svých neúspěchů, neboť on sám je nevinen a oni jsou vinni.
Po celou dobu je polapen v této příčinné souvislosti jako moucha v pavučině, aniž by si byl schopen povšimnout, že přišel o svou svobodu. Neboť ať by se rodiče a prarodiče a další prohřešili na člověku jakkoli, ten, kdo je skutečně dospělým, tyto hříchy přijme jako své vlastní podmínky, s nimiž je potřeba počítat. Jenom bláhový se zajímá o vinu druhých, protože ji nemůže změnit.
Ale moudrý se učí jen ze své vlastní viny. Ptá se sám sebe: Kdo jsem, že se mi muselo toto všechno stát? K tomu, aby na tuto osudovou otázku nalezl odpověď, se bude dívat do svého vlastního srdce.
C.G.JungA proto ty, který najdeš pannu Puellu, kterak opanovává tvé srdce, uvědom si svou sílu a hni se vpřed. Protože není horšího nepřítele, než panna Nevinnosti, která svým ledovým srdcem a měkkým, poddajným jazykem káže o dobrotě, když z jejího neplodného klína vychází zlo; která svým bezelstným pohledem hlubokých očí bere lstivost tvým záměrům; která svou jemnou bílou ručkou zadržuje tvůj pohyb, když spěcháš uspokojit přirozený chtíč a která svojí touhu a ušlechtilý cit vzbuzující chladnou krásou mění svět v pravé peklo. Budiž nalezena, a svléknuta, a zneuctěna, a čtvrcena, ty falešná svatá panno, ty prokletá nevinnosti.

Neváhej, ty který ji vidíš, a který rozeznáváš sliz jejích slov ve svém srdci i životě! Navlékni zbroj a vydej se sám či s kamarády tu proradnici porazit a svrhnout její falešnou vládu a zmučit rádce její - čistotu, prostotu a slabost. A jak ji naleznete, otáčejte ji k sobě jen zezadu, aby vás nemohla očarovat svými sladkými slovy. Ne, vy se nesmíte nechat oblomit ani jejími výkřiky a prosbami, neboť je v nich více jedu než v Poháru smrti! Táhněte ji břichem k zemi. A připoutejte ji za každou ruku a nohu, a zavažte jí ústa a zaslepte oči, abyste mohli prohlédnout její tělo. A pak pronikněte její vchody svým mužstvím, a pozvěte další, aby vám pomohli, neboť jen tím, že bude znásilňována, se promění její tvář a oplodní její klín. Budiž spoutána, a zneuctěna nesčetněkrát, a zohavena, a zabita sterými způsoby, ty čistá Panno, která plodíš jen trpké červivé ovoce a jedněm bereš jen proto, abys vzala i druhým.

Budiž prokleta, Nevinnosti pokrytců a čistoto slabých! Ať je tvé tělo spáleno ohněm draka, ať je tvá hruď proniknuta kopím! Tvůj klín ať je rozsápán drápy bestií!

K Moudrosti měj sdostatek bláznovství, k Síle odvahu k násilí, k Božství nechť bezbožnost je dána.

 
Psáno 2001, vloženo 2010


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz