Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Smaragdová deska


Smaragdová deska

Herma Trismegista


Je pravdivé, beze lži, nejpravdivější.

Co je dole, je jako to, co je nahoře a co je nahoře, je jako to, co je dole, aby bylo dosaženo zázraku jedné věci.

A jako vznikly veškeré věci z jediné zprostředkováním jediného, tak vznikly všechny věci z této jediné věci přizpůsobením.


Slunce je jeho otcem, Luna je jeho matkou, Vítr jej nosil ve svých útrobách, Země je jeho živitelkou.

On je otcem veškeré dokonalosti celého světa.

Jeho síla je dokonalá, když je přeměněna v Zemi.

Odděluj zemi od ohně, jemné od hrubého, jemně a s citem.

Ono stoupá od země k nebi a opět dolů k zemi a dostává sílu horních i dolních věcí. Tímto způsobem obdržíš slávu celého světa; proto každá temnota od tebe odstoupí.

To je síla každé síly, neboť ona ovládá vše prchavé a proniká vše pevné. Tak byly stvořeny všechny věci.

To jsou podivuhodná přizpůsobení, která se dějí tímto způsobem.

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, neboť jsou mi vlastní tři části filosofie celého světa.

Co jsem řekl o díle Slunce, je dokonalé a úplné.


Zde jsou obsaženy všechny moudrosti. Neváhej ve studiu tohoto textu, jeho slova zvaž a spoj. Vytvoř jen svůj vesmír, který bude vesmírem univerzálním.

 
HDT 2003


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz