Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Hecate´s Fountain I. část
První část rešerše s komentářem

Překlad je skutečně hodně krácený - cílem mi není přesný překlad knihy, který by stejně ocenilo jen pár lidiček (pár jsou dva), protože kritizovat je krásně česko-moravské, nejlépe kritizovat anonymně...


Pro hrubou představu o tom, co v knize je, stačí rešerše. Osobní názory jsem tentokrát zcela oddělila od obsahu a pokusila jsem se být konstruktivnější. Z komentářů, jichž se dostalo prozatím uveřejněným článečkům o Grantovi a jeho činnosti, jsem totiž nabyla dojem, že čtenáři příliš nevědí, oč se v tyfoniánské magii jedná.Hecate´s Fountain
Hekatin pramen
Kenneth Grant
překlad a zpracování A..A..


Úvod
Zde autor mluví o výsledcích magie, které se často mohou dostavit náhodným způsobem – jako vedlejší produkt běžné ceremoniální činnosti jedince nebo skupiny. Tomuto poznatku dává teoretická odůvodnění.
Mluví o sobě – byl členem New Isis Lodge v letech 1955 – 1962. Lóže hledala přenos poznatků z transplutonických zdrojů (vše, co se týká transplutonických bytostí, zdrojů atd., je na západě velice in, zvláště mezi mladšími mágy). V knize bude dále popisovat rituály a jejich nechtěné účinky, které on autor označuje jako Tangentium Tantrum.
Kniha přináší poznatky z jiných dimenzí. Ty se nacházejí v prostoru mezi spánkem a bděním, říká se jim Zóna Lila (v originále Mauve Zone). Souvisí s Daath a druhou stranou Stromu života.Část prvá
Magick Zóny Lila


1. Objekty černého umění
popis rituálu – řád vlastnil část mumie. Hledali její ochránce či bytosti s ní spojené. Hlavní osobou byla jasnovidka Mira. Při zírání do zrcadla měla vizi: Tunel, žena s leopardem, z tunelu vycházejí chapadla a dotýkají se jí. Vize obsahovala transplutonské elementy, již dříve literárně zjevené Lovecraftem.
Je popisována vize Miry, ale odbíhá k velmi silným magickým zbraním a povídání o nich - k holi Alana Benetta a Crowleyho dýce. Vysvětlení, že Lam je postavou z Necronomiconu. Kdo se mu podívá do očí (zřejmě je míněno do očí kresby), naváže s ním kontakt.
Ti nejvyšší z těchto entit se maskují v lidské podobě, jak píše Machen. Magičtí mužíčkové (viz o nich Mimo kruhy času, tentýž autor) také umožňují spojení s Velkými. v řádu Lucky Hoodoo mají tyto mužíčky v příslušně pomalovaných schránkách. Popisuje zážitek s řádovou prací s jednou takovou krabičkou, které obsahovala fetiše pro čtyři elementy. Jeden z fetišů náležel Vesmírnému dvojníku v Hasturově kultu – Hastur je pánem vzduchu. O schránu se starala kněžka Li, která zdůraznila, že musí zůstat zavřená. Přesto náhodně došlo jednoho dne, zřejmě vlivem úspěšného rituálu předtím vykonaného, k otevření krabičky. Onen rituál se týkal úplňku a chandrakalas, konala jej Li a pomáhala mj. Clanda. Ta měla při provádění nehodu, při níž se zranila a zřejmě proto se objevila nějaká bytost a napomohla sundání víčka krabice. Tím se rozpoutala v místnosti vichřice.
Autor předpokládá, že následkem tohoto rituálu se později Clanda utopila a Li zemřela při havárii letadla.
Další incident: Členové lóže se setkávali každý sedmý pátek a část setkání si povídali. Jednou si pozvali hosta, který není dále jmenován – byl to alchymista. Rituál měl úkolem navázat spojení se specifickou inteligencí Setových tunelů. Alchymista leže na oltáři v magickém spánku očekával polibky Bohyně, jíž se zaslíbil. Ve vrcholném okamžiku, kdy všichni byli již plně vcítěni do svých rituálních rolí, byla Clanda napadena čarodějnickými silami, které se projevily tím, že se chopila Crowleyho dýky a vrhla se na alchymistu. KG jí stihl dýku sebrat. Alchymista později popsal, že v té chvíli viděl postavu v kápi sklánějící se nad ním, kterak chtěla vpustit do jeho srdce jed, jenž jí tekl z očí v lila proudu. Toto bylo první KG setkání s nekromantickými rituály v Zóně Lila.
„Barva lila je jednou z barev připisovaných "falešné" sefiře Daat. Při jejím vylévání v podobě kala, v rituálu s podtóny nekrofilie, se ukázalo, že je možno proniknout do Lovecraftovské gnose se zvláštním odkazem na mystéria "hrůzné plošiny Leng". Díky nim lze nahlédnout do magické funkce tří velkých nočních fantomů: vlkodlaka, který transformuje kalas dne na kalas noci (čtrnáct jasných a čtrnáct temných dnů); vampýra, který kalas pije; a ghoula, který pojídá éterické substance těchto kalas během toho, jak se po svém způsobu vtělují, tedy brání plnému zhmotnění za bílého dne,“ překládá dále San. Iracionálno a sen triumfují nad rozumem a bdělým vědomím. O roky později vyvinul KG systém snové kontroly, popsaný v Nightside of Eden (s. 204-206). Za démonickými představami leží ukryty nejvyšší silové zóny magické energie. Systém lila nekromancie je jako netopýr, který je jeho totemem – je obrácen hlavou dolů. ne každý jej snese.
V Liber 777 se barva lila objevuje jen u Blíženců a u Vodnáře, což jsou řádky 17 a 28. Jsou to glyfy přítomného aeonu – Vodnář, karta Hvězda, a Němého aeonu, Zain. Obrácením 17 dochází KG k 71, číslu Lam, což je cesta Ticha. Součtem 58+17 dostáváme 45, číslo ADM, což znamená červený člověk. Představíme-li si za tímto ženu, pak je to lunární proud manifestující se jako menstruační kalas.

Komentář A.A.:
Tyto zdánlivě nesmyslné vývody a spojitosti nejsou libovolné a nezaslouží jen povrchní kritiku. V době, kdy řád pracoval, nebylo dílo H.P. Lovecfarta ještě nijak známé a když, tak pouze jako fantastická literatura nevalné literární kvality. Magické entity, které se již projevily (Lam) zde už vůbec nikdo nehledal. Nápad zapracovat Lovecraftem popisované bytosti do magického systému byl tudíž originální a jevil se (a prokázal se) jako nosný.
Popisované incidenty, zdá se, vysvětlují, co vedlo členy lóže k další práci a dalšímu zkoumání na tomto sporném poli.
K poslednímu odstavci: Viděli jste film Pí?
2. Kult Ku
S kultem Ku se KG seznámil prostřednictvím již jmenované Li. Kult se praktikuje v Asii a je podobný voodoo, které též pracuje s 256 jedy Bohyně. Kouzla mají sloužit získání zdraví nebo pomstě, ale možný dosah je hlubší. kulu Ku je protikladný kultu Wu. Čínský ideograf pro Ku je starý přes 3000 let. Jak překládá San: „Hieroglyf Ku odkazuje na magický princip, který uvolňují prostopášní, princip, který dává moc nad duchy těch, kteří zemřeli násilnou smrtí nebo morálně upadli nezřízenou smyslností. V některých ohledech jde o čínský ekvivalent mystérií zombieismu. Magickým nástrojem je zde mísa, pohár, nádoba na vodu a zoomorfními totemy tohoto kultu je hmyz, červ, had, žába, stonožka atd. A o tom mluví komentář c´Chuana: "Nádoba a červí zplozují ku, odpovědnost padá na prostopášné. Ti, kdož zemřeli násilnou smrtí, jsou také ku"....“ viz dále text UFO a čínský magický kult Ku.
Ku má podobu hada a je ztotožňován s ophidiánským magickým proudem. Pojídá mozek člověka – tím se myslí, že požírá jeho intelekt či životní princip. Tím se ze člověka stává zombie. Chová se jako UFO, které je projevem této bytosti. Kopulací s partnerem formy Ku (had, žába, stonožka) se vylučují jedy. Soulož probíhá v nádobě s tekutinou. Vyloučené jedy plavou na hladině, jsou sbírány jehlou a pomocí inkuba nebo sukuby vstříknuty do genitálií osoby, která má být zotročena.
Následuje popis rituálu Ku, který vedla Li; rituál vyvrcholil tím, že byla uchopena a osouložena osmi chapadly – to byl projev Ku. Popis je velmi sugestivní.
Protikladem 18. hexagramu je 53. hexagram, který znamená Létání. Kombinace země – vzduch v I-Ťingu symbolizuje naopak dušení. Později se tím myslelo dušení bahnem nebo bahenním plynem, případně jedy, emanujícími z kalas, které jsou symbolizovány výměšky hada Ku.

Komentář A.A.:
Čert chraň člověka, který toto vše pochopí doslovně!
Symbolika červů, žab a podobné drobotiny se v pochopitelnějších souvislostech nalézá v některých starších legendách.
2. Parsons v zóně Lila
Jack Parsons vytvořil rituál dle enochiánského systému a 28.2. 1946 je provedl v Mohavské poušti v Kalifornii. Zjevila se mu bytost, již vytušil jako Babalon, která jej posedla a nadiktovala mu údajnou 4. kapitolu AL, zvanou Liber 49 nebo Liber Babalon. Teď je AL konečně čtverná a tím pádem kompletní. Protože psal dopisy všem možným ženským, máme o jeho konání dostatek zpráv. Naštěstí!
Ve svých zápisech mj. píše, že člověk, který volá síly vyšší je vystaven menšímu nebezpečí, než při volání nižších sil, které je exaktní. Práce s démony je vědou, práce s božstvy je uměním. Věří v to, že aeon Horův, signovaný Marsem a Sluncem, musí být vyrovnaný něčím protichůdným, co usměrní tyto síly.
Preferuje přímý a jednoduchý přístup k magii. Proto mělo křesťanství úspěch, že bylo pro všechny. Jednoduchost vždy vítězí!
Liber Babalon je psaná hrozným jazykem, zvláště ve srovnání s Liber AL. Přesto není nezajímavá, zvláště vzhledem k obsaženým předpovědím. Tak třeba Cameronové se má za 9 let narodit magické dítě – to je skoro jako za 9 měsíců. V dopisech téže ženě popisuje cestu válečníka, které leží těsně za možným a na níž je prožita magická zkušenost. Popisuje proces jazykem, který se podobá Spareovu nebo Castanedovu, ač prý ani jednoho z nich nikdy nečetl. Píše o avatátech symbolů, rasových archetypech a o tom, že neuróza je totožná s iniciací. I psychoanalýzu zmiňuje, byť v kritickém smyslu slova.
Také píše o Kálí. Konstatuje známou věc, že v ní se ztotožňují protiklady. Cameronová hrála roli Kálí v roce 1955 ve filmu Kennetha Agera The Inauguration of the Pleasure Dome. Film byl zjevně o Crowleyovi. s dalšími spolu-herci připravili rituál, o němž věřila, že napomůže uskutečnit proroctví ohledně magického dítěte, jemuž vážně věřila. Dítě mělo být mocnější než králové země.
KG vysvětluje pojem „králové země“, který má specifické souvislosti v thelemické magii – čili v Proudu 93. Například 10° O.T.O. jsou králové. Mají přiděleny terestriální zóny, jimž mají okultně vládnout. Sféra země je symbolizována křížem v kruhu, proto X. stupeň a jeho kontrola králi. Mocnější než králové země proto znamená Toho za Desítkou, čili Jedenáctého, tj. XI°. To je odkaz na Hvězdu A.´.A.´., Hvězdu Siria a Seta, která obsahuje sedmicípou hvězdu Babalon. Když si Cameronová sečetla Sedmicípou hvězdu Babalon a přičetla k ní Tetragrammaton, vyšla jí jedenácticípá hvězda Setova. Tu obdržela Lóže Nuit-Isis v roce 1955 při návštěvě v Zóně lila.
Parsons dále píše o tom, že pro svůj růst nemáme používat logiku a intelekt, ale tance, rituály, iracionálno. Ztratili jsme vědomí symbolu, ztratili jsem realitu. Zbláznit se je cesta. Dskutečně je cesta naznačená v L. Babalon svobodnou cestou orla, křivolakou cestou hada a šikmou cestou faktoru neznámého a nevypočitatelného.
Nevypočitatelná cesta je přímým ukazatelem k Zain, Tichému aeonu=7, číslu hvězdy Babalon. Toto písmeno patří 17 cestě Stromu života dle 777, které se odráží v tunelu Setově, jenž náleží Lamovi, který, jsa bezeslovný, je nevypočitatelný. K cestě 17 patří lila kala a je připsána i pelyňkovému (červivému, wormwood) dřevu, které Cameronová identifikovala se svojí Hvězdou.
Po Parsonsově smrti vyšly na světlo Achadovy dopisy, které Cameronová neznala. Achad tvrdí, že Crowley špatně vyslovil slovo Horova aeonu, protože když se identifikoval s Bestií, zůstal němý. Horův aeon tak přešel v Němý aeon. Dále citace Parsonse, jak jej po 17 nocí Babalon volala k astrální práci. Prošel zničeným místem a kolklópskými ruinami, až došel do Města Chorazinova. Tam stála věž z černého čediče a na ní znamení trojúhelníku vrcholem dolů v kruhu. Chorazin je město Babalon a Choronzon je město Bestie. Oba názvy obsahují slovo dítě – hor, chor, a Bezeslovná aeon Zain, zin.
Crowley, Jones, Parsons, Cameronová, Andahadna, Bertiaux a Grant – všichni jsou spojeni řetězem Sirius-Maat. Autor dává do souvislosti různé děje a naznačuje, kdo je čí magické dítě – Cameronová je spojená s Crowleyem a cítí se být jeho dítětem, Grant se narodil v době, kdy AC konal rituál do stupně Ipissimus. Cameronová žila va Wisconsinu, kde má být Díra do pekla, místo známé Dakotům. Zde se odehrávají Lovecraftovy příběhy. Je zde jezero, brána do Lila, jak zjistil Bertaiaux, když tam evokoval Hluboké. Indiáni prý jezero zapečetili. Mohavskou pouště oživil Parsons a Cameronová. Okultně schopným čarodějem či čarodějkou jsou ti, kdo vnitřně přijali poselství Starých.
Nejvyšší tajemství magických sil leží v tajném aeonu (secret aeon, což je jazykově příbuzno se secretion, výměšek), representovaném lunárním magickým proudem, který se manifestuje skrze kalas menstruačních fluid. Lunární proud je jeden ze dvou hlavních klíčů, které Cameronová antropomorfizuje jako krále Šalamouna a královnu Šebu, semeno a magnet. židé podle ní překroutili tuto nauku a utajili ji v pantáklech, tarotových mincích. Proto mají nad peněz takovou moc. Tento pakt zapečetili rituálem obřízky, v němž lze rozpoznat symbol felace, což je technika jejíž pomocí vysávají kněžky při tajných rituálech vitální solární energii.
Afričané přetavili tuto nauku jednak do podoby krvavých tabu – kastovního systému – a jednak do voodoo kanibalismu, který je doslovně pozřením zdroje síly lunárních kalas, a to v podobě pachu smrti pro ghouly (vzduch), v podobě vitálních fluid pro upíry (voda) a v podobě materiální esence pro kanibaly (země). Cituje rybí královny, praktikující cunnilinctus, které mají tajná lůna, v nichž plavou ryby a hadi, jsoucí pamětí evoluce. Kalas obsahují výměšky (secretions) a secret aeons (zřejmě myšleno jako tajné časoprostory), které vytvářejí spojení mezi evolučními řetězci. Ty shrnují nevědomí rasy a její vystoupení z vody na pevnou zemi – tj. ze snění do bdělého vědomí. Protoplasmické obrácení může být dosaženo magickou viparitou?? kalas, které jsou absorbopvány čarodějem, tak jak popisuje Spare ve své formuli Atavistického zmrtvýchvstání.
Shrnuto: Vyslanci Starých hledají na zemi výživu skrze lunární kalas sexuchtivých žen. Ne že by jim nešlo o nic jiného, ale je tím vysvětleno, proč jsou pro ně lidé důležití.
Podobně se vyjadřuje Andahadna – jak v tom co maluje, tak i v popisech.
Cameronová popisuje příjem signálu, který slyší nezávisle na tom, co skutečně vnímá ušima. Zvuk je podobný radiovému šumu. Lovecraft nazývá Necronomicon Al Azif, kde slovo Azif znamená bzučení hmyzu, tj. démonů.
Achad se setkal v USA s nějakou ženou, která slyšela slova. Po nějaké době jej to zaujalo, jelikož zjistil, že slyší slova Ma-Ion vyslovená jiným způsobem než tak, jak je Achad kdy vyslovil. Přitom nemohla o Ma-Ion nic znát. Pro Achada to mělo velký význam. Určitá výslovnost slov Ma-Ion může znít jako mumlání nebo jako bzučení hmyzu.
Barvitě popsaný příběh Cameronové, která „tam“ zplodila dítě, měla jej v sobě a cítila ho, jak „se svíjí v jejím lůně jako pekelná stvůra“. Když jej porodila, nežilo na této zemi, ale „tam“. Až vyspělo, získalo nezávislý života Mimo kruhy času.
Stéle, stélé, znamená kámen. Řecky se píše CΤΗΔΗI, což připomíná slovo Cthulhu. Stéla je náhrobním kamenem a v Egyptě má vztah k nemrtvým či stínům, tj. Amenti. Má blízko ke stella, hvězda. A Cthulhu je popisován jako nikoliv mrtvý, ale jako snící, což znamená, že na astrální pláni existuje jako stín. V Crowleyově Rituálu Robínové hvězdy je popisován kámen, ve kterém je fixována šestinásobná (=šesticípá) hvězda. To může být nepřímým odkazem na Hexecontelithos, Šedesátikámen, známý dík některým chtonickým entitám z popisu historika Solinia:
„Přebývají na odlehlých a skrytých místech, a slouží odporné rituály na divokých kopcích. nic s lidmi společného nemají – vyjma tváře, a zvyky člověčenstva jsou jim zcela cizí; a nenávidí slunce. Spíše syčí než hovoří; jejich hlasy jsou chraplavé a kdo je slyší, pocítí strach. Chlubí se jakýmsi kamenem, jejž zovou Šedesátikámen, neboť je prý na něm šedesáte charakterů. Tento kámen má také tajné a nevyslovitelné jméno, které zní Ixaxaar.“
Numerací Ixaxaar je 333, tudíž je spojen s choronzonickým magickým proudem a qlifoty. Kámen má podobnou funkci jako obrácený pentagram, který evokuje obyvatele qlifotů, ale je silnějšího účinku.
Ix je v mayštině ženskou koncovkou a přidává se ke jménům lunárních bohyní. v Mayském symbolismu naznačuje spojení s démonickými silami.
Z Crowleyova deníku z roku 1921 je uveden úryvek. V tomto období objevil AC souvislosti slova stélé. „Upadl jsem na několik minut do těžkého spánku a byl obtěžován halucinacemi alarmujícího druhu. Pak jsem slyšel tlumené klepání v pomalém rytmu, jakoby z hloubi země, vpravo od mne.“ Tento fenomén naznačuje že Velcí Staří jsou nablízku. Protože Crowley v tomto roce provedl s dalšími v Opatství mnoho rituálů, prožili vícero neobvyklých fenoménů, především hlasových. Crowley to ale moc nedramatizoval a označil všechny za poltergeisty.
Crowleyova Liber VII obsahuje „křik v cizích jazycích“. Ten byl spočten na číslo 1324, později na 1364, což je číslo TO ACTHP ΑΡΓΟC, čili Argenteum Astrum. Jméno Ilyarun měsíc (376) sečteno s Abrasax slunce (595) + Sefekh jako Bohyně Nu-Isis (393) dá dohromady 1364. Thelemické klíče síly 31, 93, 418, 156, 666 dají též součet 1364, které se rovná i 341 (=jméno, Šem) x4 – tím, že je vynásobeno čtyřmi, se jméno materializuje.. 341: 11 je31 a 1364 lze ciferně sečíst na 14. což je číslo kala cesty daleth, která je bránou Tam.
1+4=5, což je feminní číslo par excellence, číslo Pentagramu, Hvězdy-bohyně.

Komentář A.A.:
Jednoduchost opravdu vítězí, ale nevítězí zjednodušení ani ignorantství. Mimochodem Liber Babalon je psaná opravdu hrozným jazykem. Působí tudíž dosti nevěrohodně. Předpovědí v ní jsem si nevšimla.
Sčítání Tetragrammatonu a hvězdy Babalon je jako součet hrušek a jablek. Výsledek je tak nevěrohodný nebo přinejmenším spekulativní. Viděli jste film Pí?
Probudit pravou hemisféru je móda posledních 50 let. Je možné, že v době Parsonsova sdělení to ještě nebyla móda, ale mám za to, že Jung psal o ztrátě vědomí symbolu už o nějaký rok dříve. Tudíž Parsonsův objev zase nepůsobí jako objev.
Celá kapitolka je skrumáží příběhů a názorů. Vzájemně se spojuje vše, co je jen trošku analogické – jako ve snu. Kapitola nemá začátek a konec, nepojednává o něčem, jenom nám chtěla ukázat, jak jsou v ní jmenovaní propojeni.
Asi by to chtělo kousek vysvětlení.
Zóna lila je snový svět, nebo skoro snový – je stavem mezi spánkem a bdění, jak bylo výše uvedeno. V tomto stavu vědomí vznikají tzv. hypnagogní nebo vilagogní halucinace, čili ty, které se objevují při usínání nebo při probouzení. Tento mezi-stav vědomí souvisí s vývojově hlubšími strukturami mysli. Takové vědomí měl člověk kdysi, v dávných dobách, Také se mu říká matriarchální stav vědomí – viz například článek v Astrologickém sborníku 2002, str. 29: Luna – astrologie a psychologie, vydal Sagittarius, Praha 2002.
Lidé, kteří se nacházeli v tomto stavu vědomí, měli jiné vnímání světa a jiné požadavky na svět. Uctívali svá božstva.... ano, to jsou ti Staří, čili božstva Necronomiconu. Božstva jsou skutečně už mrtvá, aspoň v jistém smyslu.
Grant a jeho přátelé se pokoušejí tento vývojově starý stav vědomí oživit, řekněme z výzkumného zájmu. Zde platí jiná pravidla, která mohu přirovnat k pravidlům snu, který spojuje obrazy podle hodně „nelogické logiky“, nebo k pravidlům některých uměleckých směrů. Narážím především na surrealismus.
Osobně bych Stélé přepisovala do řečtiny jako ΣΤΗΔΗI, ale jako ne-řečtinář nemohu mít vůči tomuto přepisu příliš ukřičené výhrady.

 
květen 2005


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz