Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Co víme o Abramelinově magii dnes? - III.

I když poněkud rozdílně vyjádřeno, jedná se i v díle, které uveřejnil dvorní a lékařský rada Bernhard Joseph Schleisss von Löwenfeld pod názvem „Nejvyšší symbolický stupeň pravé magie – rukopis odkázaný jedním mudrcem jeho synovi“, o přepis naší „Knihy pravdivých praktik“.
Gerard Encausse, řečený Papus, zmiňuje ve své obšírné Bibliografii, kterou přidal ke svému dílu o kabale, jako číslo 49 následující dílo:
„Abraham le Juif, Božská moudrost, věnovaná jeho synu Lamechovi. Rukopis z 18.století, 2.díl, překlad německého rukopisu“
Za zamyšlení zde stojí již jméno autora. Je zřejmé, že již dříve docházelo k záměně Abrahama z Wormsu za jistého Abrahama le Juif, jenž měl napsat tajnou knihu o jednadvaceti stranách, a která prý inspirovala Nicolase Flamela, aby proměnil rtuť na stříbro.
Rukopis zmiňovaný Papusem by mohl být příbuzný s oním, který našel MacGregor-Mathers v Bibliothéque de l´Arsénal v Paříži, a který vydal v anglickém překladu. Stejnou předlohu překládá Ambelain do moderní francouzštiny.„Musím tě všemi dostupnými prostředky varovat….. neboť jsem zjistil, že magické kvadranty v sobě skrývají jakýsi druh automatického účinku, inteligentní vitality. Nasbíral jsem již rozmanité zkušenosti s magickými rukopisy, ale když ti sdělím, co se mi přihodilo při obkreslování kvadrantů, asi budeš pochybovat o mé poctivosti. Proto se měj na pozoru, dokud se kvadranty a také kresby na obálce nacházejí ve tvém domě. Podoba skřínky, která je zde na obrázku přinášená vůdcem dolní triády démonů, byla zcela změněna – a nebylo to rukou smrtelníka.“
Mathers věděl, o čem hovoří. Jemu samému zmizely v dubnu 1897 dva pořadače s rukopisem a dalších sto listů – plakátové oznámení na nejrůznějších místech mezi Auteuil a Gare du Nord mělo jasný úspěch.Poslední část předmluvy k německému vydání z roku 1988 je zaměřena na bibliografické údaje, z nichž uvádíme opět dva úryvky. Editor tohoto vydání prostudoval několik verzí textu a pokusil je srovnat především z hledika religionistického.

Překlad komentářů k Abramelinově magii je součástí nabízených skript, resp. pdf souboru. Dovolujeme si upozornit čtenáře, že překlad komentářů k německé edici nebude součástí knižního vydání, které připravuje naše nakladatelství.

Komu se nechce stahovat celý grimoár ze stránek a rád by si si ušetřil práci i čas, může jej mít za rozumnou cenu v přijatelné formě. Celý grimoár včetně doplňků, které zde na webu nenajdete, jsme pro zájemce připravili buď jako skripta nebo jako pdf soubor - jak jsme slíbili.
Požádat o zaslání lze zde.
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz