Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Co víme o Abramelinově magii dnes? - II.
K osobě autora, mága Abramelina

„Problém zde představuje zvláštní pseudoepigraf nazvaný v německém vydání „Kniha pravdivých praktik pradávné božské magie… žida Abrahama z Wormsu, které mu byly zjeveny skrze Elohim a svatou Kabbalah“ (domněle Kolín 1725), v ještě rozšířenějším anglickém však „Kniha tajné magie Abra-Melina mága, jak byla předána židem Abrahamem jeho synu Lamechovi“, přeložených z francouzského rukopisu a editovaných nejdříve v lednu 1898 v Londýně. V této knize zaujímá ústřední místo zaklínání vlastního anděla strážného a s tím související přípravný rituál. Jestli je však kniha skutečně napsána renesančním židovským okultistou a nebo - pro což mohou hovořit i velmi dobré židovské vědomosti autora - pouze nežidovský, snad německý, autor, jenž se staví do židovské pozice, si vyžaduje přesnější šetření. Pro autorství nežidovské nehovoří pouze mnohonásobné užívání křesťanských symbolů, které nebylo vědomé – mohly to však být interpolace; ale hlavně fundamentální vylíčení kabaly a magie jako rodných sester v božském učení. Toto spojení prozrazuje autora píšícího pod vlivem křesťanské kabaly Pico della Mirandoly, kde se tento pojem páru objevuje s velkým dopadem na svět renesanční filozofie. Ve svém díle „Alchymie a Kabbala“ jsem se vyslovil pro autorství židovské, jelikož mi závislost na Pico della Mirandolovi. nebyla ještě jasná. Celá tato velmi zajímavá kniha potřebuje zvláštní prozkoumání.“
Kdo je Abramelin ?

Ve své stati o Abrahamovi z Wormsu v Encyklopedii Judaica říká Scholem, že ve jménu Abramelin máme před sebou zkomoleninu z „Abraham Elymas“. Abraham Elymas je v apoštolských spisech popisován jako mág. Podle toho máme před sebou učení, které chce mít vzezření původně křesťanské.
Podle Ambelaina znamená Abramelin „otec písku“.
F. Sattler, píšící pod pseudonymem „Musalam“, považuje Abramelina za zkomoleninu z „Ibrahim el Mu´allim“. Muž tohoto jména žil v letech 1281-1412 jako Chakim (soudce?) v Bitnur.
A konečně Aleister Crowley píše 19.listopadu 1920 do svého deníku: „V mém vydání Rabelai-se (poslední kapitola první knihy , Pantagruel) říká vydavatel – Merlin bývá občas vyslovováno jako Melin. Mohl by to být původ od Abramelina.
Další část obsáhlé předmluvy k německému vydání z roku 1988 se týká osoby autora. Výše jsme uvedli úryvky dvou kapitol.
Překlad komentářů k Abramelinově magii je součástí nabízených skript, resp. pdf souboru. Dovolujeme si upozornit čtenáře, že překlad komentářů k německé edici nebude součástí knižního vydání, které připravuje naše nakladatelství.

Komu se nechce stahovat celý grimoár ze stránek a rád by si si ušetřil práci i čas, může jej mít za rozumnou cenu v přijatelné formě. Celý grimoár včetně doplňků, které zde na webu nenajdete, jsme pro zájemce připravili buď jako skripta nebo jako pdf soubor - jak jsme slíbili.
Požádat o zaslání lze zde.

 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz