Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie

       Naposled vložené příspěvky:
       _____________________________________________
Učebnice šťastného hoodoo (verze 2.1)
Michael Bertiaux
Text byl na žádost autora stažen kvůli anonymním vyhrůžkám ohledně autorských práv. Malý český udavač se nezapře. :-)
Chcete-li vědět víc, ptejte se v redakci.

Vloženo 26.05. 2012 Pokračování >>>
 

Znamení Bestie

Překlad: Chiah

48./193 Nyní jest toto mystérium písmen dokonáno a já se chci odebrat na místo světější.
49./194 Jsem tajným čtyřnásobným slovem, rouháním proti všem bohům celého lidstva.
AL III/48, 49


Klíč k mystériím AL spočívá v porozumění tajnému čtyřnásobnému slovu, na něž odkazují shora uvedené verše. Ve skutečnosti by mělo jít o kříž uvnitř kruhu, což je glyf známý jako Znamení Bestie. Budeme-li chtít uchopit jeho význam, musíme prozkoumat tajemství života a smrti, chaosu a našich mentálních slabůstek. Znamení je klíčem k vrcholu iniciace; a dosáhne-li jeho stín až ke kosmickému vědomí, dovolí vnést mimolidské síly do lidské duše.

Vloženo 02.03. 2012 Pokračování >>>
 
Povstání Dagonovo
Stephen Dziklewicz

Nový pohled na starého boha, kterak jej uctít a proč.
Překlad: Chiah

1) Dagon: Lovecraftovo dílo
(mírně kráceno)

Lovecraft jej ponejprv popisuje v povídce Dagon z roku 1917. Zde je vzpomínán jako rybí bůh z filištínských legend. V pozdější povídce Stíny nad Innsmouthem (1931) popisuje tentýž autor Esoterický řád Dagonův, který je spojen s Nezbadatelnými, obojživelnými, žábám podobnými, rybími kreaturami vysokého věku i inteligence. Otec Dagon je prapředkem těchto bytostí, o nichž se říká, že jednoho dne, pokud nezapomenou, povstanou proti kmeni Velkého Cthulhu.
Roli Cthulhu v tzv. Cthulhu-mýtech vysvětluje August Derleth v Lovci na prahu (1945): Vodní Cthulhu je mocnější než Dagon, který mu společně se svými Nezbadatelnými slouží.

Vloženo 21.02. 2012 Pokračování >>>
 
Učebnice šťastného hoodoo
Michael Bertiaux

Překlad Jaroslav A. Polák (Kojot)

Michael Bertiaux (*1935) je starokatolický biskup a významný okultista, představitel několika řádů a autor knihy Voudon Gnostic Workbook. Narodil se v Seattlu do rodiny kapitána obchodní lodi. Jeho matka byla význačnou theosofkou. Až do svojí cesty na Haiti v roce 1964 sloužil v okolí svého rodiště jako protestanský duchovní. V této době také působil jako sekretář Theosofické společnosti. Na Haiti byl zasvěcen do místních voodoo kultů. Bertiaux se musel také seznámit s mnoha původními vúduistickými naukami, když pracoval po svém usazení v Chicagu jako sociální pracovník. Tuto práci vykonával zejména v haitské emigrantské komunitě téměř 40 let. „Gnostic Voudon“ je Bertiauxův originální přepis slova, kterým označuje vlastní systém – jinak se píše vodu, vodou nebo vodun. Gnostic Voudon popisuje jako „mocný systém afro-atlantské magie v její tradiční a nejčistší formě.“
The Voudon Gnostic Workbook je grimoár, či spíše soubor magických kurzů, který slučuje různé proudy západního okultismu (Týfónskou gnózi Kennetha Granta, Crowleyho dílo, hermetickou kabalu) s haitským voodoo a přidává k tomu ještě originální vlastní prvky. Od prvního vydání v roce 1977 byla kniha dlouho rozebraná a získala kultovní status undergroundové klasiky. Výtisky se prodávaly v aukcích za horentní sumy, dokud Red Wheel – Weiser vydal reprint původní knihy v roce 2007.

[pozn.: Tento stručný Bertiauxův medailonek byl napsán na základě Noiřina článku Michael Bertiaux a Gnostic Voudon ].

Vloženo 17.04. 2011 Pokračování >>>
 
Liber Batrachophrenoboocosmomachia

Aleister Crowley

Liber Batrachophrenoboocosmomachia
SVB FIGVRA DXXXVI

A.·. A.·. Publication in Class B.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.

Vloženo 19.05. 2010 Pokračování >>>
 
Fama Fraternitatis
čili

odhalení bratrstva nejušlechtilejšího Řádu Růžového Kříže

Vidouce, kterak jediný moudrý a milosrdný Bůh v posledních dnech oblažuje lidstvo svou milostí a dobrotou tak bohatě, že od něj získáváme stále bohatší a dokonalejší poznání Jeho syna Ježíše Krista a Přírody, takže se můžeme plným právem radovati ze šťastných časů, kdy nejenže se dozvídáme o druhé polovině světa, jež před námi dosud zůstávala skrytá, a nejenže jsou nám vyjevovány mnohé podivuhodné a doposavad nespatřené divy a stvoření Přírody, ale navíc mezi nás přicházejí mužové vládnoucí převelkou moudrostí, kteříž mohou obnoviti a přiblížiti k dokonalosti veškerá umění (dnes, žel, tak poskvrněná a nedokonalá); tak, aby člověk nakonec skutečně poznal svou velikost a cenu, a aby seznal, proč jest nazýván Mikrokosmem, a kterak jeho poznání obsahuje veškerou Přírodu.
Vloženo 06.02. 2010 Pokračování >>>
 
Confessio Fraternitatis
čili
vyznání vznešeného bratrstva nejslavnějšího Řádu Růžového Kříže, zaslané všem učencům Evropy

Nechť nic z toho, co bylo otištěno a dáno na vědomost všem ohledně našeho Bratrstva v dříve zmíněném manifestu Fama, není lehkomyslně přijímáno, aniž to je pokládáno za nepodstatnou či vyumělkovanou zprávu, či přehlíženo jako cosi, co jest pouze našim výtvorem. Neboť Jahve, náš Pán (vidouce, že jeho Sabat se kvapem blíží, pochopitelně spěchá, neb jeho čas či doba se blíží k prvnímu počátku) obrátil chod Přírody a vše, co bylo až dosud s velikou námahou a v každodenním potu tváře hledáno, jest nyní vyjeveno těm, kdo jen málo přispěli nebo o těch věcech sotva přemýšleli; avšak těm, kdo o poznání stáli, je nyní plnou váhou předáno, aby byl život těch, kdo si to zaslouží, zbaven dřiny a vyčerpávající námahy, a aby nadále nebyli otroky nestálé Fortuny; avšak špatnost nehodných a nezasloužilých byla potrestána trestem přísným a mnohonásobným.
Vloženo 06.02. 2010 Pokračování >>>
 
Aleister Crowley And The Hidden God
Rešerše celé knihy

Tato kniha je druhým autorovým publikovaným dílem o magii. Je to významně poznat. Kniha je úplně jiná než pozdější díla.
Především s některými pojmy se zde ještě vůbec neoperuje (např. Maatin aeon), od dalších názorů zřetelně v pozdějších pracích ustoupil (výklad Seta, víra v pokrok lid­stva a dobrý konec). V tomto díle vychází Kenneth Grant velmi zřetelně z Crowleye, jehož chápe jako svou vnitřní autoritu. Na základě studia Crowleyových děl srozumi­telně (sic!) vysvětluje pojmy, popřípadě definuje, v čem se jeho názor liší od Crowleyova. Mnohá východiska tak půjde snáze uchopit i v dalších dílech, ač se jejich význam posune. To může čtenáři významně pomoci – velmi dobře si vzpomínám, jak jsem v některých pojmech tápala, protože jsem tuto knihu neznala.

Vloženo 21.01. 2009 Pokračování >>>
 
Liber Tzaddi

Aleister Crowley

LIBER TZADDI
vel

Hamus Hermeticum
SVB FIGVRA XC

A.·. A.·. Publication in Class A.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.

Vloženo 24.04. 2007 Pokračování >>>
 
Liber Porta Lucis

Aleister Crowley

Liber Porta Lucis
SVB FIGVRA X

A.·. A.·. Publication in Class A.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.

Vloženo 24.04. 2007 Pokračování >>>
 
Co je magie


Co je magie

Aleister Crowley

Každý by mohl položit otázku, proč by ji měl studovat a cvičit. Jsou to velmi přirozené a časté námitky těch, kdo k ní přistupují poprvé. Proto zde musí vše jasně a konkrétně vystoupit z mlhavých tušení a tradovaných polopravd.
Přinejmenším nechci ztrácet čas vysvětlováním, co Magie není nebo objasňovat, jak se toto slovo zneužívalo pro kdejaké kejklířské kousky, k hanebným zázrakům, které nyní podsouvají šarlatáni a podvodníci. Pojednání o tomto předmětu je možná příliš technické a rozsáhlé, ale vše je nutné vysvětlit od začátku.
Vloženo 21.04. 2006 Pokračování >>>
 
Poslední přečtený článek:
Fenomén Thoth Tarot
07.12.2023 v 20:50:50

Deset nejčtenějších za poslední týden:
1. Kouzelné brýle (57)
2. Hecate´s Fountain (25)
3. Obeah and Wanga (25)
4. Liber KKK (23)
5. Mýty Cthulhu, Thelema, Maat Magick (22)
6. Liber KKK (22)
7. Mimo kruhy času (22)
8. Aleister Crowley a thelémité (21)
9. Liber Librae (21)
10. Psychonaut (21)

Deset nejčtenějších celkově:
1. (67227)
2. Kouzelné brýle (50660)
3. Liber KKK (10193)
4. Aleister Crowley a thelémité (7596)
5. Mimo kruhy času (7135)
6. Mýty Cthulhu, Thelema, Maat Magick (6915)
7. Hecate´s Fountain (6848)
8. Svatá magie Abramelina mága (6820)
9. Psychonaut (6369)
10. Liber KKK (6166)


Prozatím bylo přečteno:
682715 článků.

V současné době tu je:
48 článků.


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz